قطعات کوبیت

سقفی کوبیت ۱۸۰

سقفی کوبیت ۱۸۰

  قطعات کوبیت سقفی کوبیت 180 نوین ماسه ساز سقفی که در اين کارخانه توليد مي شود، از جنس هاي فولاد، چدن و آهن ساخته مي شود. هر دست سقفی180 ، 9 عدد مي باشد که شامل 3 عدد 034 ، 3 عدد 035 و 3 ...
سقفی کوبیت ۱۲۰

سقفی کوبیت ۱۲۰

 قطعات کوبیت سقفی کوبیت 120 نوین ماسه ساز سقفی که در اين کارخانه توليد مي شود، از جنس های فولاد، چدن و آهن ساخته می شود. هر دست سقفی120 ، 6 عدد مي باشد که شامل 2 عدد 11/16 ، ...
سندان کشویی کوبیت

سندان کشویی کوبیت

  سنداني که در اين کارخانه توليد مي شود، از جنس هاي فولاد، چدن و چدن نايهارد ساخته مي شود. هر دست سندان 120 شامل 22 عدد مي باشد. هر عدد اين سندان تقريبا 36 کيلوگرم وزن دارد.   ...
سندان تو پر چهار پیچ کوبیت

سندان تو پر چهار پیچ کوبیت

  سندانی که در اين کارخانه توليد مي شود، از جنس هاي فولاد، چدن و چدن نايهارد ساخته مي شود. هر دست سندان شامل 22 عدد مي باشد. هر عدد اين سندان تقريبا 46 کيلوگرم وزن دارد....
سندان تو پر سه پیچ کوبیت

سندان تو پر سه پیچ کوبیت

  سندانی که در اين کارخانه توليد مي شود، از جنس هاي فولاد، چدن و چدن نايهارد ساخته مي شود. هر دست سندان شامل 16 عدد مي باشد. هر عدد اين سندان تقريبا 34 کيلوگرم وزن دارد.       ...
سندان تو پر دو پیچ کوبیت

سندان تو پر دو پیچ کوبیت

  سندانی که در اين کارخانه توليد مي شود، از جنس هاي فولاد، چدن و چدن نايهارد ساخته مي شود. هر دست سندان شامل 24 عدد مي باشد. هر عدد اين چکش تقريبا 23 کيلوگرم وزن دارد.   ...
چکش کوبیت ۱۸۰

چکش کوبیت ۱۸۰

 قطعات کوبیت چکش کوبیت 180 نوین ماسه ساز چکشی که در اين کارخانه توليد مي شود، از جنس هاي فولاد منگنزي، فولاد منگنزي موليبدن دار و چدن نايهارد ساخته مي شود. هر دست چکش 180 بند شامل 12 عدد مي ...
چکش کوبیت ۱۲۰

چکش کوبیت ۱۲۰

قطعات کوبیت چکش کوبیت 120 نوین ماسه ساز چکشی که در اين کارخانه توليد مي شود، از جنس های فولاد منگنزی، فولاد منگنزی موليبدن دار و چدن نايهارد ساخته مي شود. هر دست چکش 120 بند شامل 12 عدد مي ...