سقفی ۰۳۶ کوبیت ۱۸۰

سقفی ۰۳۶ کوبیت ۱۸۰

  سقفی که در اين کارخانه توليد مي شود، از جنس هاي فولاد، چدن و آهن ساخته مي شود. هر دست سقفی شامل 3 عدد مي باشد. هر عدد از اين سقفی تقريبا 66 کيلوگرم وزن دارد....
سقفی ۰۳۵ کوبیت ۱۸۰

سقفی ۰۳۵ کوبیت ۱۸۰

  سقفی که در اين کارخانه توليد مي شود، از جنس هاي فولاد، چدن و آهن ساخته مي شود. هر دست سقفی شامل 3 عدد مي باشد. هر عدد از اين سقفی تقريبا 50 کيلوگرم وزن دارد....
سقفی ۰۳۴ کوبیت ۱۸۰

سقفی ۰۳۴ کوبیت ۱۸۰

  سقفی که در اين کارخانه توليد مي شود، از جنس هاي فولاد، چدن و آهن ساخته مي شود. هر دست سقفی شامل 3 عدد مي باشد. هر عدد از اين سقفی تقريبا 50 کيلوگرم وزن دارد....
پیچ و مهره های کوبیت

پیچ و مهره های کوبیت

قطعات کوبیت پیچ و مهره بغل بند کوبیت: پیچ و مهره کله قندی 80*20 خاردار (پیچ و مهره 20 کوتاه خاردار) پیچ و مهره کله قندی 100*20 خاردار (پیچ و مهره 20 بلند خاردار)   پیچ و مهره سندان کوبیت: پیچ و مهره کله قندی 100*22 (پیچ و مهره 22 ...
نعل اسبی کوبیت

نعل اسبی کوبیت

قطعات کوبیت نعل اسبی کوبیت نوین ماسه ساز نعل اسبی کوبیت 120 و 180   ...
فنر چکش کوبیت

فنر چکش کوبیت

فنر چکش کوبیت نوین ماسه ساز فنر چکش کوبیت 120 فنر چکش پهن کوبیت 120 فنر چکش کوبیت 180 فن چکش پهن کوبیت 180 هر دست فنر شامل 12 عدد مي باشد.   ...
فولی سر الکتروموتور کوبیت

فولی سر الکتروموتور کوبیت

قطعات کوبیت فولی سر الکتروموتور کوبیت نوین ماسه ساز فولی 30 سانتی 5 و 7 تسمه کوبیت   ...
فولی سر شفت کوبیت

فولی سر شفت کوبیت

قطعات کوبیت فولی سر شفت کوبیت نوین ماسه ساز فولی 90 سانتی 7 تسمه کوبیت ...
ابرویی کوبیت

ابرویی کوبیت

قطعات کوبیت ابرویی کوبیت نوین ماسه ساز ابرویی کوبیت 120 و 180   ...
پیچ رگلاژ کوبیت

پیچ رگلاژ کوبیت

قطعات کوبیت پیچ رگلاژ کوبیت نوین ماسه ساز پیچ رگلاژ جا سندانی کوبیت                   پیچ رگلاژ ابرویی کوبیت     ...