به سایت نوین ماسه ساز خوش آمدید.

صفحه جزئیات قطعات بهرینگر hs

پالانی HS7 , پالانی HS10 و پالانی HS14

پالانی HS7 , پالانی HS10 و پالانی HS14

قطعات سنگ شکن بهرینگر HS  پالانی سنگ شکن کوبیت HS پالانی کوبیت HS که در این کارخانه تولید می شود، از جنس های فولاد منگنزی و فولاد منگنزی مولیبدن دار ساخته می شود. هر دست پالانی شامل 1 عدد می ...
بغل بند مثلثی HS

بغل بند مثلثی HS

 قطعات سنگ شکن کوبیت HS بغل بند مثلثی کوبیت HS بغل بندی که در این کارخانه تولید می شود، از جنس های فولاد منگنزی، فولاد منگنزی مولیبدن دار و چدن نایهارد ساخته می شود. هر دست از این بغل بند ...
بغل بند ۲۵*۲۰ HS

بغل بند ۲۵*۲۰ HS

 قطعات سنگ شکن کوبیت HS بغل بند 25*20 کوبیت HS بغل بند بدون نافی مربعی HS که در این کارخانه تولید می شود، از جنس های فولاد منگنزی، فولاد منگنزی مولیبدن دار، چدن و چدن نایهارد ساخته می شود. هر ...
بغل بند ۲۵*۲۵ HS

بغل بند ۲۵*۲۵ HS

بغل بند بدون نافی مربعی HS که در اين کارخانه توليد مي شود، از جنس هاي فولاد منگنزي، فولاد منگنزي موليبدن دار، چدن و چدن نايهارد ساخته مي شود. هر دست از اين بغل بند شامل 72 عدد مي باشد. ...
رویه سندان HS

رویه سندان HS

قطعات سنگ شکن کوبیت HS رویه سندان کوبیت HS رویه سندان HS که در این کارخانه تولید می شود، از جنس های فولاد منگنزی، فولاد منگنزی مولیبدن دار، چدن و چدن نایهارد ساخته می شود. هر دست از این سندان شامل ...
زیربند نگهدارنده چکش کوبیت HS10

زیربند نگهدارنده چکش کوبیت HS10

قطعات سنگ شکن کوبیت HS زیربند نگهدارنده چکش کوبیت HS10 زیربند نگهدارنده چکش کوبیت HS10 که در این کارخانه تولید می شود، از جنس های فولاد منگنزی و فولاد منگنزی مولیبدن دار ساخته می شود. هر دست از این زیرچکشی ...
بغل بند نافی دار مثلثی HS

بغل بند نافی دار مثلثی HS

بغل بند نافی دار مثلثی HS که در اين کارخانه توليد مي شود، از جنس هاي فولاد منگنزي، فولاد منگنزي موليبدن دار و چدن نايهارد ساخته مي شود. هر دست از اين بغل بند شامل 8 عدد مي باشد. هر ...
بغل بند نافی دار ۲۵*۲۰ HS

بغل بند نافی دار ۲۵*۲۰ HS

قطعات سنگ شکن کوبیت HS بغل بند نافی دار 25*20 کوبیت HS بغل بند نافی دار مستطیلی HS که در این کارخانه تولید می شود، از جنس های فولاد منگنزی، فولاد منگنزی مولیبدن دار، چدن و چدن نایهارد ساخته می ...
بغل بند نافی دار ۲۵*۲۵ HS

بغل بند نافی دار ۲۵*۲۵ HS

قطعات سنگ شکن کوبیت HS بغل بند نافی دار 25*25 کوبیت HS بغل بند نافی دار مربعی HS که در این کارخانه تولید می شود، از جنس های فولاد منگنزی، فولاد منگنزی مولیبدن دار، چدن و چدن نایهارد ساخته می ...
چکش کوبیت HS7

چکش کوبیت HS7

 قطعات کوبیت HS چکش کوبیت HS7 چکشی که در این کارخانه تولید می شود، از جنس های فولاد منگنزی، فولاد منگنزی مولیبدن دار و چدن نایهارد ساخته می شود. هر دست از این چکش شامل 4 عدد می باشد. هر ...