مرداد ۲۰۱۸ بازرگانی نوین ماسه ساز

مصاحبه با سیاوش بهاروند مدیر فروش شرکت نوین ماسه ساز

مصاحبه با سیاوش بهاروند مدیر فروش شرکت نوین ماسه ساز

صداقت و صميميت در معدن "واسطه ها، آفتى براى تهيه دستگاه هاى معدن"   بازرگانى نوين ماسه ساز نام برندى است كه مصاحبه امروز اين سايت با مدير فروش و فنى آن اختصاص يافته است و مشروح اين مصاحبه را ...