در این فیلم گفتگو آقای بهاروند در مورد دستگاه سنگ شکن HS اچ اس مشاهده می کنید.

ایشان در مورد تفاوت های این نوع سنگ شکن، مزایا، قطعات و ... صحبت می کنند.