تماس با نوین ماسه ساز

 

بغل بندی که در اين کارخانه توليد مي شود، از جنس هاي چدن و آهن ساخته مي شود.

هر دست بغل بند شامل 2 عدد مي باشد.

هر عدد اين بغل بند تقريبا 39 کيلوگرم وزن دارد.