تماس با نوین ماسه ساز

 

ضربه گیر کوبیتی که در این کارخانه تولید می شود از جنس چدن ساخته مي شود.

هر دست این بغل بند شامل 2 عدد مي باشد.

هر عدد اين بغل بند تقريبا 32 کيلوگرم وزن دارد.