تماس با نوین ماسه ساز

 

این بغل بند ها هلالی دور روتور سوراخ نزدیک کوبیت نیز نامیده می شوند.

این بغل بند ها از جنس هاي چدن و آهن ساخته مي شود.

هر دست این بغل بند شامل 2 عدد مي باشد.

هر عدد اين بغل بند تقريبا 9 کيلوگرم وزن دارد.