این بغل بند ها هلالی دور روتور سوراخ دور کوبیت نیز نامیده می شوند.

بغل بند هایی که در این کارخانه تولید می شود، از جنس هاي چدن و آهن ساخته مي شود.

هر دست این بغل بند شامل 6 عدد مي باشد.

هر عدد اين بغل بند تقريبا 9 کيلوگرم وزن دارد.