تماس با نوین ماسه ساز

 

این بغل بند ها هلالی دور روتور سوراخ دور کوبیت نیز نامیده می شوند.

بغل بند هایی که در این کارخانه تولید می شود، از جنس هاي چدن و آهن ساخته مي شود.

هر دست این بغل بند شامل 6 عدد مي باشد.

هر عدد اين بغل بند تقريبا 9 کيلوگرم وزن دارد.