تماس با نوین ماسه ساز

 

دور روتور 05 کوبیتی که در اين کارخانه توليد مي شود، از جنس هاي چدن و آهن ساخته مي شود.

هر دست این بغل بند شامل 4 عدد مي باشد.

هر عدد اين بغل بند تقريبا 14 کيلوگرم وزن دارد.