تماس با نوین ماسه ساز

 

کاشی 17*20 کوبیتی که در اين کارخانه توليد مي شود، از جنس هاي چدن و آهن ساخته مي شود.

هر دست این بغل بند شامل 20 عدد مي باشد.

هر عدد اين بغل بند تقريبا 10 کيلوگرم وزن دارد.