تماس با نوین ماسه ساز

 

کاشی 20*20 کوبیت که در اين کارخانه توليد مي شود، از جنس هاي چدن و آهن ساخته مي شود.

هر دست از این بغل بند شامل 83 عدد مي باشد.

هر عدد از اين بغل بند تقريبا 10 کيلوگرم وزن دارد.