تماس با نوین ماسه ساز

 

سقفی که در اين کارخانه توليد مي شود، از جنس هاي فولاد، چدن و آهن ساخته مي شود.

هر دست از این سقفی شامل 2 عدد مي باشد.

هر عدد از اين سقفی تقريبا 60 کيلوگرم وزن دارد.