تماس با نوین ماسه ساز


دور روتور 051 کوبیتی که در اين کارخانه توليد مي شود، از جنس هاي چدن و آهن ساخته مي شود.

هر دست دور روتور شامل 2 عدد مي باشد.

هر عدد از اين دور روتور تقريبا 14 کيلوگرم وزن دارد.