تماس با نوین ماسه ساز

 

دور روتور 03 کوبیتی که در اين کارخانه توليد مي شود، از جنس هاي چدن و آهن ساخته مي شود.

هر دست دور روتور شامل 10 عدد مي باشد.

هر عدد از اين دور روتور تقريبا 16 کيلوگرم وزن دارد.