تماس با نوین ماسه ساز

 

سقفی که در اين کارخانه توليد مي شود، از جنس هاي فولاد، چدن و آهن ساخته مي شود.

هر دست سقفی شامل 3 عدد مي باشد.

هر عدد از اين سقفی تقريبا 50 کيلوگرم وزن دارد.