تماس با نوین ماسه ساز

 قطعات کوبیت

 

بلبرینگ کوبیت

بلبرینگ کوبیت نوین ماسه ساز

بلبرینگ کوبیت 120 : بلبرینگ 22230

بلبرینگ کوبیت 180 : بلبرینگ 23230


رینگ داخل یاتاقان کوبیت

 قطعات کوبیت - بلبرینگ کوبیت