تماس با نوین ماسه ساز

 قطعات کوبیت

خشاب چکش کوبیت

خشاب چکش کوبیت نوین ماسه ساز

این خشاب، از جنس چدن ساخته مي شود.

قطعات کوبیت -خشاب چکش کوبیت

خشاب چکش 120:

هر دست خشاب شامل 12 عدد مي باشد.
هر عدد اين خشاب تقريبا 18 کيلوگرم وزن دارد.

 

خشاب چکش 180:

هر دست خشاب شامل 12 عدد مي باشد.
هر عدد اين خشاب تقريبا 24 کيلوگرم وزن دارد.