تماس با نوین ماسه ساز

 

قطعات کوبیتسقفی کوبیت 180

سقفی کوبیت 180 نوین ماسه ساز


سقفی که در اين کارخانه توليد مي شود، از جنس هاي فولاد، چدن و آهن ساخته مي شود.

هر دست سقفی180 ، 9 عدد مي باشد که شامل 3 عدد 034 ، 3 عدد 035 و 3 عدد 036 می باشد.

 قطعات کوبیت - سقفی کوبیت 180

سقفی کوبیت 034 :

هر عدد این سقفی حدود 50 کیلوگرم می باشد.

هر دست این سقفی 3 عدد (چپ و راست) می باشد.

 

سقفی کوبیت 035 :

هر عدد این سقفی حدود 50 کیلوگرم می باشد.

هر دست این سقفی 3 عدد (چپ و راست) می باشد.

 

سقفی کوبیت 036 :

هر عدد این سقفی حدود 66 کیلوگرم می باشد.

هر دست این سقفی 3 عدد (چپ و راست) می باشد.