تماس با نوین ماسه ساز

 قطعات کوبیت

سقفی کوبیت 120

سقفی کوبیت 120 نوین ماسه ساز

سقفی که در اين کارخانه توليد مي شود، از جنس های فولاد، چدن و آهن ساخته می شود.

هر دست سقفی120 ، 6 عدد مي باشد که شامل 2 عدد 11/16 ، 2 عدد 11/17 و 2 عدد 11/55 می باشد.

 قطعات کوبیت - سقفی کوبیت 120

سقفی کوبیت 11/16 :

هر عدد این سقفی حدود 60 کیلوگرم می باشد.

هر دست این سقفی 2 عدد (چپ و راست) می باشد.

 

سقفی کوبیت 11/17 :

هر عدد این سقفی حدود 75 کیلوگرم می باشد.

هر دست این سقفی 2 عدد (چپ و راست) می باشد.

 

سقفی کوبیت 11/55 :

هر عدد این سقفی حدود 60 کیلوگرم می باشد.

هر دست این سقفی 2 عدد (چپ و راست) می باشد.