تماس با نوین ماسه ساز

 

سنداني که در اين کارخانه توليد مي شود، از جنس هاي فولاد، چدن و چدن نايهارد ساخته مي شود.

هر دست سندان 120 شامل 22 عدد مي باشد.

هر عدد اين سندان تقريبا 36 کيلوگرم وزن دارد.