تماس با نوین ماسه ساز

 قطعات ماسه ساز

روبند روتور 18/1 ماسه ساز

روبند روتور 18/1 ماسه ساز

روبندی که در اين کارخانه توليد مي شود، از جنس های چدن و فولاد ساخته مي شود.

هر دست از اين روبند شامل 4 عدد است و هر عدد روبند تقريبا 19 کيلوگرم وزن دارد.

  روبند روتور 18/1 ماسه ساز