تماس با نوین ماسه ساز

 قطعات ماسه ساز

روتور ماسه ساز

روتور ماسه ساز

روتوری که در اين کارخانه توليد مي شود، از جنس فولاد کربنی ساخته مي شود.

هر عدد از این روتور تقريبا 160 کيلوگرم وزن دارد.

 روتور ماسه ساز