تماس با نوین ماسه ساز

 قطعات ماسه ساز

سندان ماسه ساز

سندان ماسه ساز

سندانی که در اين کارخانه توليد مي شود، از جنس هاي فولاد ، چدن و چدن نابهارد ساخته مي شود.

هر دست از این سندان شامل 24 عدد است و هر عدد سندان تقريبا 52 کيلوگرم وزن دارد.

سندان ماسه ساز