تماس با نوین ماسه ساز


بغل بند بدون نافی مربعی HS که در اين کارخانه توليد مي شود، از جنس هاي فولاد منگنزي، فولاد منگنزي موليبدن دار، چدن و چدن نايهارد ساخته مي شود.

هر دست از اين بغل بند شامل 72 عدد مي باشد.

هر عدد از اين بغل بند تقريبا 21 کيلوگرم وزن دارد.