تماس با نوین ماسه ساز


بغل بند نافی دار مثلثی HS که در اين کارخانه توليد مي شود، از جنس هاي فولاد منگنزي، فولاد منگنزي موليبدن دار و چدن نايهارد ساخته مي شود.

هر دست از اين بغل بند شامل 8 عدد مي باشد.

هر عدد از اين بغل بند تقريبا 12 کيلوگرم وزن دارد.